Drafns
æresmedlemmer

Thorleif Haug
Oscar Gjøslien
Martin Johansen
Jørgen Furuseth
Karsten Svang
Harald R. Halvorsen
Einar Bjørløw Larsen
Andreas Mjelva
Einar Hartz Friis
Bjørn Bøthun
Bernt Steenberg
Nils Arvid Wam
Andreas Wam
Rolf Røgeberg
Ole Wahl
Leif Klemetzen
Vidar Asbjørn Karlberg
Odd Harald Nålby
Tore Svennevig
Jan Rockstad

Tilbake til hovedsiden

Statutter for erkjentligheter i Ski- & Ballklubben Drafn

Generelle regler Forslag til kandidat(er) fremmes for styret med innlevering av kandidatens CV, underskrevet og bevitnet av minst to medlemmer, innen 6 uker før årsmøte.

Styrets godkjennelse, med unntak av Æresmedlemskap, krever simpelt flertall, ved stemmelikhet har formannen dobbelt stemme. Æresmedlemskap krever 2/3 flertall i styret, og blir endelig godkjent av årsmøtet med skriftlig avstemming og med 3/4 flertall. Alle kandidater underrettes skriftlig minst en uke før årsmøtet. Kandidaten(e) må være medlem av Drafn ved tildelingen, og utdeles så sant mulig ved personlig fremmøte.

Det må være minst 3 års opphold mellom hver erkjentlighet til samme person.
Kriteriene nedenfor er minimumskriterier og ikke automatiske, og kandidaten må ha oppfylt ett eller flere av dem.

Statuttene kan bare revideres på årsmøte etter vanlige regler for innkomne forslag, skriftlig 3 uker før årsmøtet dato, og må godkjennes ved 2/3 flertall.

Drafn har fire grader av erkjentligheter:

1. Drafns diplom

Kriterier:
Divisjonsdommergraden for Drafn
Medlemmer som har gjort en god innsats for klubben gjennom en lengre periode (5 år)
Medlemmer som har gjort en bemerkelsesverdig innsats på et bestemt felt i en periode.
Sponsorer som har gitt betydelige beløp over tid.

2. Drafns hederstegn

Kriterier:
1 offisiell A-landskamp i fotball, som spiller eller dommer for Drafn
10 landskamper i bandy som dommer eller spiller
3 Norgesmesterskap
Representert Drafn over tid (10 år) i forbund eller krets.
Utøvere, dommere og medlemmer som har gjort en god innsats for klubben gjennom en lengre periode (10 år)
Medlemmer som har sittet i valgte verv over 10 år.

3. Ridder av Drafns Orden

Kriterier:
Innehaver av Hederstegnet.
Lang og tro tjeneste i forbund eller i Drafns administrasjon, lagledelse eller andre tjenester rundt laget.
Utøvere eller dommere med lang og tro tjeneste på banen som er positive rollemodeller for sine lagkamerater og de yngre spillerne og dommerne, og som tar verv i klubben etter eller under sin aktive karrierer.

4. Æresmedlemskap med diplom og merke

Kriterier:
Krever et enstemmig styre. Godkjennes av årsmøte med 3/4 flertall.
Innehaver av Drafns Ridderorden.
Medlem i over 25 år.
Har hatt verv/definerte oppgaver i klubben i mer enn 15 år.
Kandidaten vurderes ellers etter sin innsats for klubben i disse årene.
Æresmedlemmet får sitt bilde opphengt i Drafnkollen på klubbens kostnad.
Klubben skal ikke ha flere virksomme Æresmedlemmer enn max. 2 prosent av medlemsmassen.
Æresmedlemmet blir livslangt medlem av klubben med alle rettigheter og ingen forpliktelser.

Drafn har følgende oppmerksomheter tilgjengelig etter ønske og behov:
Innsatspriser:
Deles ut i hver klasse, dvs. senior, junior og gutt ved behov.
Tildeles av trener og lagledere og utdeles på årsmøtet.

Andre:

Oppmerksomhet til styremedlemmer som fratrer sine verv, og/eller andre medlemmer/ikke medlemmer, som har gjort en ekstra innsats for Drafn i løpet av sesongen.

NM:
Norgesmesterskap er en erkjentlighet i seg selv, og bilde/lagsbilde skal henges opp i Drafnkollen, med navn på alle NM vinnerne og lagledelsen.

Drammen, april 2008