Til damegruppa side 2

Damegruppa

Drafns damegruppe

Damegruppa ble stiftet 27. mai 1959. Mary Olsen ble den første formann. Siden har Svanhild Wam og Runi Bøthun hatt vervet. Man har hatt et arbeidsstyre som har fungert utmerket selv uten formann. Totalt er det i dag 75 medlemmer i damegruppa (1989). Gruppa er en helt selvstendig enhet, uavhengig av klubben og uten rettigheter overfor denne, men bidrar til å styrke samholdet i klubben ved deltagelse i arrangement av medlemsaftener og hjelpe til ved klubbens forskjellige arrangementer.

En gang i måneden har damegruppa møter, og generalforsamlingen finner sted i november.

Hva sysler så damegruppa vesentlig med?

De støtter opp på en rekke felter. Søknader om bidrag fra de forskjellige grupper innen klubben kommer inn. Disse blir behandlet på generalforsamlingen og vedtar hva en vil prioritere ut fra gruppas økonomi. Av de mer kjente bidrag gruppa har stått for i de senere år, kan nevnes 50 000 kroner. I den senere tid er den mest iøyenfallende gaven det flotte flagget som pryder huset i Drafnkollen ved festlige anledninger.

Årsaken til at damegruppa har råd til slike bidreg, er fortrinnsvis salget av Treschows gate 9, men også tiltak som lotterier og lignende.

Imidlertid bidrar også damegruppa med fysisk hjelp. Thorleif Haugs Minneløp ville det nok være vanskelig å ro i land om ikke damegruppa stilte opp. Til dette løftet bidrar gruppa også med en gavepremie hvert år. Damene stiller også opp ved fotballturneringer for de yngste på Marienlyst og andre arrangementer. 27. mai 1989 var damegruppa 30 år, og dagen ble markert med en jubileumsfest i Drafns Hus. Av dem som var med på stiftelsen, var seks tilstede, og de ble behørig takket og overrakt hyllester. Disse var Ragnhild Grønneberg, Psta Klemetzrn, Solveig Nyhus, Mary Olsen, Laila Wahl og Svanhild Wam.

Drafns formann, Jan Rockstad, hilste fra klubben og takket damegruppa for all hjelp som var ydet, både i form av økonomisk støtte og ikke minst hjelp ved alle slags tilstelninger. Damegruppas mangeårige formann, Svanhild Wam, holdt festtalen som rommet morsomme minner både fra arbeid, turer og fest. Toastmaster Andreas Wam laget en morsom ramme om festen.

Drafn fyller 80 år i 1990, og damegruppa vil gjerne gratulere og ønske klubben all mulig lykke!

Siri HoelDrafns damegruppe overrakte klubben både flagg og fane. Her Svanhild Wam som overlater flagget til Bjørn Thalberg.


Tilbake til hovedsiden


Stolte damer i damegruppa. Gjorde mye bra for klubben...

Damegruppa strartet ny protokoll 17. september 1970. Første innytegnelse forekommer meg noe pussig: