Til bingoen side 2

Bingoen

Drafns bingo hadde sin stirhetstid på 60-tallet.

Bingoen.Siri HoelDrafns damegruppe overrakte klubben både flagg og fane. Her Svanhild Wam som overlater flagget til Bjørn Thalberg.


Tilbake til hovedsidenStolte damer i damegruppa. Gjorde mye bra for klubben...

Damegruppa strartet ny protokoll 17. september 1970. Første innytegnelse forekommer meg noe pussig: