Til sesongen 2015 - Til neste side

Kunstgress i Drafnkollen

Sommeren 2015 skjer det atter store forandringer i Drafnkollen. Det skall legges kunstgress på hovedbanen, og samtidig skal det ti år gamle teppet i Bingen byttes ut.


Hei alle sammen, her kommer en liten update på fremdriften i prosjektet.
Gravingen i Drafnkollen starter opp i uke 31, med forventet ferdigstillelse av banen i uke 39/40.
Skifte av dekke i bingen (inkludert ny pad), vil skje i månedskifte juli/august.
Dette innebærer at vi ikke har en bane å spille/trene på i august og september, men ballbingen vil være tilgjengelig.
Alt ser ut til å gå etter planen, så det er bare å glede seg ?

God sommer!

Vennlig hilsen
Christoffer Dybwad Elseth


Gressteppet ble ødelagt våren 2015, men det var allerede bestemt (?) å legge kunstgress. Det blir en stor forandring...

Tilbake til hovedsidenKunstgresset i Bingen er etter hvert blitt omgjort til et slitt vegg-til-vegg-teppe. Nå skal det byttes ut..


Ikke mye kunstgress i Bingen nå...


I 42 år gar naturgresset fått ligge i Drafnkollen. 3. august 2015 kom gravemaskinene for å drenere og skrape av gresset..


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Og så kom porten på plass igjen i Bingen, og Veteranlaget innviet vidunderet 5. august. Rødt lag vant 9-8 over Grønt lag. Og ballen vat ofte oppe i bakken ved 90,5. Så ble det også noen såre legger etter hvert, på det bløte og uvante underlaget.