Til sesongen 2014 - Til sesongen 2016

Nye koster i Eldres
Roar Løwer Nilsen har vært preses i Drafns Eldre i en fen års tid, etter at han måtte overta ved Ulf Hagens bortgang.

Løwerns periode må kunne sies å ha vært en suksess. Han innførte den populære quizen, og under Løwerns tegjeringstid, ble møtene flyttet fra formiddag til kveld. Det medførte at fremmøtet har doblet seg i perioden. Så mange medlemmer møter opp, at neste møte må holdes i storsalen.

Mannen som overtar klubba etter Roar, er han som foreslo å flytte møtene til kveldstid, nemlig Runar Myhre. Runar er som kjent sønn av Trygve Hansen, født 1950, og del av det flotte juniorlaget fra 1968. Han kan ikke skilte med like mange kamper (eller scoringer) som Løwern, men det skal ikke hindre at også hans periode som preses kan bli en suksess.

Eldres fortsetter med en foredragsholder på hvert møte, men turer til interessante lokasjoner er vanskelig å få til. Siste tur undertegnede kan huske, var til Skimuseet på Kongsberg, og det er nok et par år siden. Det er bare å komme med forslag, folkens!

Bilder: Jan Rockstad

Godt frennøte på årsmøtet.

Folk som har holdt foredrag (eller opplesninger) i år, inkluderer Per Wright, Tor M. Sande, Freddy Hoffmann, Arild Wilson, og Runar Myhre. Det har også vært informasjon fra moderklubben om kunstgressprosjektet ved Kjell Nielsen og Bjarne Stabøk. Ny og mer informasjon kommer på august-møtet, og det ryktes at neste foredragsholder er en skøyreløper ved navn Sten Stensen. Diego Maradona har meldt avbud også denne gangen, men det er muligheter for å få tak i Martin Ødegaard. Tenk hva man får for bare 30 norske småpenger!


Løwern overlater klubba til Runar Myhre.