Til sesongen 1941Til sesongen 1943

Sesongen 1942:

De fleste idrettslagene i Norge gikk i dvale under krigen. Likevel ble det drevet illegal idrett. Vi kommer tilbake til dette senere.

Tilbake til hovedsiden


Offisielt ble det ikke spilt fotballkamper i disse årene, da det var idrettsstreik. Men fotballens gutter spilte «distriktskamper», idet de enkelte bydeler satte opp sine lag. Populært sådant var blant andre «Stukas», hvor vel stammen var hentet fra Drafn. Gjennom disse årene ble det spilt på mange underlige steder, ja til og med en bykamp mot Oslo på Ulvekula.