Historisk funn:

Program fra Ulfs kamp mot B93

Kjell Borgersen har overbragt oss det eldste fotballprogrammet i klubbens historie, faktisk fra FØR klubben ble stiftet. Det var forløperen ULF som hadde internasjonalt besøk fra Boldklubben af 1893, København. Programmet var på 2 sider A4, og vi bringer her begge sidene.
Vær så god:


Av Asbjørn Nordem Karlberg